100%

Zunanja Dela

1

Vrednote so eden izmed ključnih temeljev poslovanja vsake organizacije. Prepričani smo, da ustvarjanje vrednot omogoča podjetju trajnostno rast. Zato smo v našem podjetju pripoznali naslednje vrednote, ki se nam zdijo ključne: - Odgovornost in strokovnost - Gospodarnost in ustvarjalnost - Skrb za stranke in zaposlene - Spoštovanje in sodelovanje - Pripadnost

2

Nas, naše stranke in vse ostale, ki so povezani z našo dejavnostjo, vidimo kot del ene velike družine. Cenimo pošteno, vljudno in spoštljivo sodelovanje. Za naše uspehe se vedno bolj razvijamo in delimo svoje znanje med seboj.

3

Prevzemamo odgovornost za svoje delo in se zavedamo vpliva naših odločitev. S polno predanostjo ustvarjamo rešitve in storitve najvišje kakovosti. Kot vzor družbi smo družbeno angažirani in odgovorno skrbimo za naše okolje.

Pri dvorišču je osnova pravilno in dovolj utrjena podlaga, zato moramo pred polaganjem tlakovcev ali asfaltne obloge teren dovolj globoko in trdno utrditi.

Na celotnem neutrjenem terenu Dovozne poti in dvorišča je potrebno odstraniti zgornji sloj v globini najmanj 60 cm, merjeno od zgornje višine tlaka. V to posteljico se nasuje utrditveni material. Utrjeni teren se sestoji iz dveh glavnih slojev, in sicer spodnjega ali tamponskega sloja ter zgornjega oziroma nosilnega sloja. Tamponski sloj nam služi za zaščito pred zmrzaljo. Debelina tega sloja naj bo vsaj 30 cm. Izdela se z nasutjem lomljenca in peska z granulacijo debeline do 70 mm.

Tamponski sloj se mora nasuti večkrat zaporedoma in se povaljati v več zaporednih slojih, saj se bo le tako teren dovolj utrdil.

Na tamponsko podlago se v debelini približno 20 cm nasuje zgornji nosilni sloj.

Ta je izdelan iz drobnejših gramoznih zrn granulacije do 30 mm. Da bo nosilni sloj

zadovoljivo opravljal svojo nalogo, je pomembno, da je ta dovolj utrjen oziroma steptan z vibracijskim strojem ali cestnim valjarjem. Če teren in dovozna pot ne bosta dovolj močno utrjena, se lahko zgodi, da se že po letu ali dveh zaključna podlaga sesede in razpoka. Podlaga mora biti enako močno utrjena ne glede na to ali bodo položeni tlakovci, asfalt ali bo betonsko kamnita površina.

Material za nasutje uporabljamo samo droben gramoz in pesek, saj visoka zunanja temperatura in mraz močno vplivata na vgrajene materiale v dvorišču. Če bo to utrjeno z nekakovostnim materialom kot je na primer pesek pomešan z ilovico, bo prihajalo ob zmrzovanju tal do raztezanja materiala, pri odtajanju tal pa do njegovega krčenja.

Vsako cestišče in tudi dvorišče mora biti izdelano tako, da je omogočeno odtekanje vode v ponikalnice. Upoštevamo ustrezen nagib površine, ki naj bo do dveh odstotkov. Nagib naj bo vedno usmerjen stran od objektov. Odvisno od velikosti dvorišča se namesti primerno veliko meteorno kanalizacijo. Odtočni površinski deli naj bodo vedno v najnižjem delu dvorišča. Če jaški ne bodo zmogli požirati vse vode, lahko vgradimo odtočne kanale. To so posebni betonski kanali, katere se ob postopku utrditve vgradi v najnižji dvoriščni nivo. Pozneje se jih prekrije s kovinskimi ali betonskimi rešetkami, ki naj bodo vozna tudi za težja vozila. Linijske odtočne kanale je nujno potrebno vgraditi na mestu, kjer ni bilo mogoče izvesti padca stran od objekta.

Med najbolj občutljivimi deli dvorišča in Dovozne poti so robovi na meji med utrjeno in neutrjeno podlago, saj na teh delih najpogosteje prihaja do sesedanja in pokanja. Zato je potrebno takšnim mestom posvetiti še posebno pozornost. Poleg zadostne utrditve se te robove zaščiti z Robniki. Odvisno od vrste zaključnega tlaka se uporabi različne vrste robnikov. Najpogosteje se uporabljajo klasični betonski Robniki.

Robnike polagamo v posebej za njih pripravljen betonski temelj, tako da so Robniki v temelju zabetonirani. Ob tem je potrebno paziti, da bodo v temelju dodane jeklene armaturne palice, saj ta ne bo obremenjen le s težo robnika, temveč bo na njega pritiskala še sila dvoriščnih tal. Upoštevati je potrebno tudi obremenitev robnika z težo tovornega vozila.

Višina robnikov je največkrat poravnana s končno plastjo tlaka. Vgrajuje se jih po končani utrditvi terena in pred polaganjem zaključnega tlaka. Na meji med utrjeno in neutrjeno podlago se največkrat uporabljajo 5 cm široki in 14 do 20 cm visoki Robniki. Če bodo na dovozni poti obremenitve večje od teže osebnega avtomobila, se naj vgradijo 12 ali 15 cm široki cestni Robniki.

Ko je podlaga tako ustrezno pripravljena, se prične polaganje zaključnega sloja.

Izdelava škarpe je zahtevno opravilo, saj ima poleg okrasne tudi nosilno funkcijo inje brez predhodne analize terena in velikokrat tudi brez statika ni mogoče izdelati.

Predhodno je potrebno izbrati tudi material, da se škarpa res uvrsti v celostno podobo vašega stanovanjskega ali poslovnega objekta.

Sama izdelave škarpe zahteva veliko natančnost, saj je potrebno zagotoviti ustrezno povezavo armature temeljev in zidu ter hkrati zagotoviti ustrezno drenažo, da se voda ne nabira med škarpo in zemljiščem, ki ga podpira. Hkrati se je potrebno odločiti za pravilno izvedbo strukture škarpe (izvedba s stebri ali popolnoma armirana integralna izvedba).

Reference